ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
εκπαίδευση για την αειφορία

η εκπαίδευση

οι δραστηριότητες
σύνδεση


επικοινωνία

ταχυδρομική διεύθυνση (post):
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
[Για το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης]
Διοικητήριο, Τ.Κ. 24 131 Καλαμάτα

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email):
(μην επικολάτε, πληκτρολογήστε το εκ νέου):
sustainability(παπάκι)sch.gr

τηλεφωνική επικοινωνία (tel):
+30 2721 3 61 544
+30 2721 3 61 484

γραπτό μήνυμα (SMS):
+30 6932 1 53 845

τηλεομοιότυπο (fax):
+30 2721 3 61 481

skype (video):
schοοl-activities

facebook (connect):
@expedulab

 

 

 
με τη συνεργασία
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
"ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ"

 

ένα έργο από το

υπό την αιγίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΗΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


 


με την υποστήριξη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

 

web
analytics

© 2016-2019
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας